Tutvuge lähemalt hooldusteenustega

Hooldus

Garaažiukse hooldustöö sisaldab:


• Vedru pingususe kontrollimine, vajadusel pingutamine
• Rullikute seisukorra kontroll, vajadusel reguleerimine
• Trosside kontrollimine, vajadusel vahetamine
• Kuluosade õlitamine
• Kinnituste kontroll, vajadusel pingutamine
• Seadme üldise seisukorra hindamine


Tiibvärava automaatika hooldustöö sisaldab:


• Kronsteinide kinnituste kontroll
• Ajamite kontroll, reguleerimine ja vajadusel määrimine
• Kontrolleri, turvasilmade ja vilkuri seisukorra hindamine ja vajadusel puhastamine / vahetamine
• Seadme üldise seisukorra hindamine


Liugvärava ja väravaautomaatika hooldustöö sisaldab:


• Liugvärava seisukorra kontrollimine, rullikute reguleerimine
• Väravaautomaatika kinnituste kontroll,
• Hammaslati reguleerimine
• Kontrolleri, turvasilmade ja vilkuri seisukorra hindamine ja vajadusel puhastamine / vahetamine
• Seadme üldise seisukorra hindamine


Tõkkepuu hooldustöö sisaldab:


• Tõkkepuu kinnituste kontroll
• Kontrolleri, turvasilmade ja vilkuri seisukorra hindamine ja vajadusel puhastamine / vahetamine
• Seadme üldise seisukorra hindamine